Architectuur is luisteren

Laatst bijgewerkt op 19 april 2024

Bestaan er voor ons in onze gemediatiseerde en geglobaliseerde wereld nog bijzondere en betekenisvolle objecten? In hoeverre zijn wij nog in staat gewicht en betekenis te verlenen aan de dingen,aan unieke objecten in bijvoorbeeld beeldende kunst en architectuur? Moeten we met Awee Prins (die zich in zijn Uit verveling sterk door Baudrillard heeft laten inspireren) verzuchten dat de werelden de dingen aan banaliteit ten onder gaan,of is er in ons moderne leven nog plaats voor het unieke, het singuliere, het bijzondere?

Deze week verschijnt bij Uitgeverij Klement het boek Unieke objecten, een gesprek tussen de wereldberoemde socioloog en cultuurcriticus Jean Baudrillard (overleden in 2007) en de eveneens internationaal vermaarde architect Jean Nouvel. Baudrillard en Nouvel laten op overtuigende wijze zien hoezeer ‘de vraag naar het object’ verband houdt met fundamentele culturele en politieke kwesties die ons in de komende jaren nog veelvuldig zullen bezighouden.

In verband met de verschijning van Unieke objecten publiceren we deze week een aantal video-interviews met Jean Nouvel. Vandaag de eerste over zijn relatie met de Arabische wereld. ‘The architect is supposed to listen, Nouvel states, instead of imposing his own values and sensitivities on another place’.